Home Page Image

Reageren? Opmerkingen, vragen of suggesties hoor ik graag hier.

 

Discussie rond AOW is een achterhoedegevecht

 

Alle deskundigen en trend-watchers zijn het erover eens: Europa, inclusief Nederland, zal de komende decennia een enorme inspanning moeten leveren om te voorkomen dat zij in welvaart fors terugvalt. De economische omstandigheden in AziŽ, met name China en India, zijn dermate gunstig dat vooral daar de welvaart zal toenemen, niet alleen ten koste van Europa, maar ook van Noord-Amerika. De productiefactoren goedkope arbeid, grondstoffen en inmiddels ook kapitaal zijn de redenen voor deze welvaartstoename.
Om dit tij te keren is het van groot belang om fors in te zetten op factoren die onze welvaart kunnen vergroten of tenminste op peil kunnen houden. Ondernemerschap is daarvan misschien wel de belangrijkste factor, hoewel dit een lastig, wat abstract begrip is. Kennis, versnelling van besluitvormingsprocessen en daarmee een vermindering van onze bureaucratie, zijn aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het verbeteren van ondernemerschap.
In dat verband is de discussie rond de AOW een achterhoedegevecht. Het is een verdelingsvraagstuk; niet onbelangrijk, maar veel minder belangrijk dan het vraagstuk van onze gezamenlijke welvaart.
Het is daarom zaak als maatschappij en politiek niet veel tijd en energie te steken in de discussie rond de AOW. Helaas zijn de voortekenen ongunstig; we lijken een periode tegemoet te gaan van veel strijd tussen allerlei maatschappelijke en politieke groeperingen, tussen werkgevers en werknemers.
Jammer; de tijd is echt aangebroken om samen te werken aan de welvaart van onze kinderen.

John Boersma